Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Κατασκευάζοντας..ψηφιακούς νοητικούς χάρτες

Το Spiderscribe είναι ένα έναν online εργαλείο δημιουργίας νοητικών χαρτών. Οι χρήστες του μπορούν  να εμπλουτίσουν τον νοητικό τους χάρτη ενσωματώνοντας εικόνες, χάρτες, ημερολόγια και αρχεία word.
Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Για τους εκπαιδευτικούς:
Το Spiderscribe είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να οργανώσετε τις βασικές έννοιες / πληροφορίες της θεματικής που διδάσκετε. 

Για τους/τις μαθητές/τριες:
Μπορείτε να αναθέσετε στους μαθητές σας στο τέλος του μαθήματος αφού χωριστούν σε ομάδες να δημιουργήσουν ή να συμπληρώσουν το νοητικό χάρτη του μαθήματος κάνοντας με αυτό τον τρόπο την ανασκόπηση του. 
Προτείνεται επίσης η χρήση του εργαλείου για οποιαδήποτε ανάλυση θέματος προκειμένου να γίνει μία πολύπλευρη παρουσίαση του, η οποία θα εξετάζει το εκάστοτε θέμα από πολλές οπτικές γωνίες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει αρκετά τις δεξιότητες κριτικής σκέψης των μαθητών. 
Δίνει τέλος τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν και να μοιραστούν το νοητικό τους χάρτη και με άλλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου