Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Τι αλλαγές φέρνει στην τάξη η ανάπτυξη της τεχνολογίας;

Τι αλλαγές φέρνει στην τάξη η ανάπτυξη της τεχνολογίας;Με την είσοδο και συνεχή ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών παρατηρούμε πως αλλάζει:
  • η πρόσβαση στην πληροφορία και στη γνώση
  • η αλληλεπίδραση μεταξύ: 1)των μαθητών, 2) των μαθητών και του δασκάλου.
  • ο ρόλος του δασκάλου στη διαδικτυακή μάθηση.
Προκύπτουν "νέοι μαθητές" οι οποίοι:
  • κατέχουν διαφορετική οπτική πάνω στις τεχνολογίες.
  • έχουν συνεχή επαφή με αυτές.
  • τις χρησιμοποιούν συχνά προκειμένου να κοινωνικοποιηθούν, να συλλέξουν πληροφορίες, να συνεργαστούν και να παίξουν.
  • έχουν άλλες προσδοκίες για την εκπαίδευση, την οποία αντιλαμβάνονται ως ένα συμμετοχικό, ενεργητικό περιβάλλον που εμπλέκει όλους τους εκπαιδευόμενους.

Γι ' αυτό ακριβώς το λόγο, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υιοθετήσουν μοντέλα που αφενός ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών, αφετέρου ανταποκρίνονται στις συνήθειες αυτών των "νέων μαθητών".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου