Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης -Social Media


Υπάρχει πραγματικά ένας τεράστιος αριθμός μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να βρει κάποιος στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσει. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο δημοφιλή από αυτά χωρισμένα σε 2 κατηγορίες. 

 1. Social Networking &Sharing
 • Twitter
 • Facebook
 • Google +
 • Instagram
 • Pinterest
 • Youtube
 • Flickr
 • Slideshare
 • Vimeo
   2. Blogs & Wikis
 • Tumblr
 • Blogger
 • WordPress
 • Wikispaces
Πότε όμως να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης;

ΟΤΑΝ:
 • Έχουμε ήδη ξαναχρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μέσο.
 • Γνωρίζουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου του και τους ελέγχους της ιδιωτικής ζωής.
 • Έχουμε ήδη θέσει κάποιο στόχο και αυτός είναι μετρήσιμος, επικεντρωμένος σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μέσο δικτύωσης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών.
 • Είναι κατάλληλη η τεχνολογία για το συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ.
 • Έχουμε και παρουσιάζουμε στους μαθητές μας ορισμένα παραδείγματα ορθής χρήσης του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης(όσο περισσότερα παραδείγματα, τόσο καλύτερα).
 • Έχουμε προσδιορίσει τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας και αυτή είναι σε λογικά πλαίσια.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ιδιαιτέρως πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, απλά για να τη χρησιμοποιούμε .

Πότε να μη χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης;

ΟΤΑΝ:
 • Οι μαθητές αναγκάζονται να παρουσιάσουν δημοσίως τη δουλειά τους , χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν.
 • Δεν υπάρχει πρόσβαση, παρά μόνο σε περιορισμένες συσκευές.
 • Η ροή του μαθήματος πέφτει κια αποσπάται η προσοχή των μαθητών.

Θεωρείτε πως η εμπλοκή των μαθητών αρκεί για να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης; Περιμένω τα σχόλια σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου