Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα..μία μέθοδος διδασκαλίας με πολλά πλεονεκτήματα

Η μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα (problem-based learning- PBL) αποτελεί μία μέθοδο διδασκαλίας, η οποία προετοιμάζει μαθητές με κριτική σκέψη. Έχει στο επίκεντρο της το μαθητή και σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η επίλυση προβλημάτων αποτελεί το μέσο με το οποίο αποκτάται η νέα γνώση. Στη μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα οι μαθητές μαθαίνουν πώς να είναι αυτοκατευθυνόμενοι και ανεξάρτητοι ώστε να παρακινούνται εύκολα στην επίλυση ενός προβλήματος. Η συγκεκριμένη μέθοδος διδασκαλίας απαιτεί τη χρήση ενός συνόλου ενεργειών και λειτουργιών οι οποίες ακολουθούνται, προκειμένου να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό δίνει έμφαση σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες στα στάδια της ανάλυσης, εκτίμησης και σύνθεσης της ταξινομίας του Bloom (1956, 1964).


Ποια τα χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής;

Τα χαρακτηριστικά της μάθησης βασισμένης σε πρόβλημα είναι η έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, η ελευθερία των μαθητών να ορίζουν οι ίδιοι τους αντικειμενικούς σκοπούς της μάθησης και τέλος η έμφαση στην ομαδική εργασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει ανατροφοδότηση για την πορεία της μάθησης, να προτείνει πηγές πληροφόρησης και να διατυπώνει διορατικά σχόλια. Ας δούμε όμως στο σημείο αυτό τα στάδια της μάθησης βασισμένης σε πρόβλημα.

Τα στάδια...


  • Εισαγωγή στο θέμα
Εξερευνούμε διαφόρων ειδών θέματα απαντώντας στην ερώτηση "Τι θέλουμε να μάθουμε;"
Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα με βάση τα ενδιαφέροντα τους.

  • Δήλωση προβλήματος
Οι μαθητές αναπτύσσουν και γράφουν ποιο είναι είναι το πρόβλημα προς επίλυση.

  • Υποθέσεις
Οι μαθητές μας δουλέυοντας σε ομάδες, κάνουν λίστες με τις πιθανές για αυτούς λύσεις. Επιπλέον, καλούνται να σκεφτούν ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες τους σύμφωνα με τις υποθέσεις που έχουν προηγηθεί.

  • Επιπλέον πληροφορίες
Σε αυτό το σημείο γίνεται η συλλογή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να καλυφθούν τυχόν κενά που υπάρχουν για την επίλύση του προβλήματος. 

  • Συμπεράσματα
Οι μαθητές γράφουν τη λύση και την τεκμηρίωση της και την υποβάλλουν. Μία καλή ιδέα είναι να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από όλες τις ομάδες στην ολομέλεια της τάξης. Ίσως χρειαστεί εκτός από τα αποτελέσματα, να παρουσιαστούν και μελλοντικές προτάσεις.


Χρησιμοποιώντας λοιπόν στην τάξη μας τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι μαθητές «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», επικεντρώνονται στις ικανότητες που χρειάζονται για την επίλυση του προβλήματος, πειραματίζονται, διερευνούν και ανακαλύπτουν μόνοι  τους τη γνώση.

Παρόλα αυτά, τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι εκπαιδευόμενοι, πολύ συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στο να εντρυφήσουν στη λογική της μεθόδου. Για τους εκπαιδευτικούς, η μετατροπή του τρόπου διδασκαλίας από μία καλά δομημένη διάλεξη σε παρακίνηση-καθοδήγηση, αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Για τους μαθητές, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να είναι δυσνόητη ή ακόμα και να προκαλέσει εκνευρισμό καθώς ξεκινούν με ένα πρόβλημα, προσδιορίζουν τις γνώσεις τους γύρω από αυτό, συλλέγουν και μοιράζονται πληροφορίες και επανατροφοδοτούν το πρόβλημα. Ο στόχος δεν είναι πλέον μόνο η σωστή λύση ενός προβλήματος ή η αποστήθιση του περιεχομένου, αλλά και η διαδικασία μάθησης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου