Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Virtual Learning - Εικονική Μάθηση

Συμβουλές για μία επιτυχημένη εικονική μάθηση (virtual learning)

Οι μαθητές τη σημερινή εποχή είναι "multitaskers", δηλαδή τους αρέσει να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και βαριούνται εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό υπόψη και να προσπαθούμε να μην αιχμαλωτίζουμε την προσοχή τους για πάνω από 5-20'.

Ποιο όμως είναι το περιεχόμενο που κρατάει το ενδιαφέρον αμείωτο:
 • Ομιλίες
 • Podcasts
 • Αλληλεπιδράσεις μέσω tablet ή τηλεφώνων
 • Παιχνίδια
 • Video
 • MOOCS (Massive Open Online Courses)
Όπως παρατηρούμε οι "νέοι μαθητές" είναι κυρίως οπτικοί τύποι και έχουν μεγαλώσει-γεννηθεί με την τεχνολογία. Είναι κοινωνικοί, δραστήριοι, τους αρέσει να συνεργάζονται. Η χρήση της τεχνολογίας είναι σε θέση εάν αξιοποιηθεί σωστά να :
 • Προσφέρει πρόσβαση σε προσομοιώσεις, παιχνίδια και άλλες αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες.
 • Δημιουργήσει ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση.
 • Βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Πέρα απ' τα ηλεκτρονικά έγγραφα (documents), θα πρέπει να συμπεριλάβουμε:
 • ενίσχυση των εννοιών-κλειδιών.
 • εφαρμογές που περιέχουν έννοιες-κλειδιά.
 • προσομοιώσεις, ώστε να αναπτυξουν οι μαθητές μας διάφορες δεξιότητες.
 • δημιουργία και άλλου περιεχομένου.
 • την εμπλοκή των μαθητών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου